fbpx

03112020

12 min EMOM

1. 6-10 Strict Pull-Up

2. 6-10 Tempo Push-Up(2020)

12 min AMRAP

8 Kettlebell Sumo Deadlift High Pull

8 Burpee Touch

8 V-Up

3 min rest

12 min AMRAP

6 Push-Press (40-20kg)

4 Front Squat

2 Thruster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir