fbpx

101221 FBB

WARM UP

2x

10 Cossack Squat

10 Good Morning

10 Jumping Squat

A) 5 DK EMOM

5 Back Squat (%60-70)

B) 25 DK EMOM

  1. 45 sn on/15 sn off Double Dumbbell/KB Forward Lunges
  2. 45 sn on/15 sn off Double Dumbbell/KB Calf Raises
  3. 45 sn on/15 sn off Wall Sit
  4. 45 sn on/15 sn off Double Dumbbell/KB Front Rack Cossack Squat
  5. Rest

C) Her 3 Dakika İçinde 12 Dakika Boyunca

40 sn V-up/Tuck-up

20 sn Hollow Hold

40 sn Mountain Climber

20 sn Active Plank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir