fbpx

110823

W12D5

Handstand Push Up Skill Work (8-10 Minutes)

Strength
Handstand Push-ups (Strict): Max Reps (8-10 Minutes)
Build to a max set of Handstand Push-ups (Strict)

WOD
4 Rounds

2 AMRAP:
14 American Kettlebell Swings 24/16 kg
10 Toes to Bar
Max Sit Ups

-Rest 2:00 between sets-

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir