fbpx

150224

A) Her 2:00 içinde 12:00 Boyunca (6 Sets)
4 Squat Clean (*rpe 4-6)

WOD

B1) 6 AMRAP:

3 Wall Walks

30 Double Unders

3′ Rest

B2) 6 AMRAP:

3 Burpee Pull Ups

6 High Box Jump Overs

Acc:

3 Sets

*tempo negative with bodyweight

8 Bulgarian Split Squat(R)
8 Bulgarian Split Squat(L)
8 Single Arm Ring Row(R)
8 Single Arm Ring Row(L)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir