fbpx

16092020

Gambling Day;

  1. One Arm Alt. Push Press (Dumbell or Kettlebell)
  2. Farmer Carry (Dumbell or Kettlebell)
  3. Push up Plank (40sec)
  4. 8 Chin-Up (S1: 10 Kipping Supinated Pull ups, S2: 12 Supinated Australian Pull ups, S3: 12 Jumping Supinated Pull ups from box)
  5. Hallow Hold (40sec)
  6. 18 Goblet Reverse Lunge (Dumbell or Kettlebell)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir