fbpx

191021

A) 10 DK EMOM

4 Back Squat (%70-75)

B) 10 DK EMOM

8-12 Overhead Squat (20-15-8 kg)

C) For Time (7′ Time Cap)

10 Set

(Bir set sağ, bir set sol) Rx; M; 20kg / W; 12.5kg

3 One Arm Dumbbell Thruster

3 One Arm Dumbbell Hang Clean

3 One Arm Dumbbell Power Snatch

3 Pullup (S1; One Arm Dumbbell Renegade Row)

*C ve D arası 5 dk dinlen!

D) For Time (7′ Time Cap)

21-15-9

Kettlebell American Swing (Rx; M; 24kg / W; 16kg)

Burpees

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir