fbpx

291123

12 EMOM:
Odd:
1 Hang Squat Snatch (%65)
Even: 1 Squat Snatch (%65)

Her 3:00 içinde 12:00 Boyunca (4 Sets)
8 KB/DB Single Arm Front Rack Reverse Lunge (R)
8 KB/DB Single Arm Front Rack Reverse Lunge (L)
8 Single Arm Kettlebell/Dumbell Push Press (R)
8 Single Arm KB/DB Push Press (L)

rpe 7-8/10

Core Strength
5 AMRAP:
10 Hollow Rock
5 Strict Toes-To-Bar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir