fbpx

041123

Strength 1

5 EMOM:
5 sets:
1 Power Clean + 1 Push Jerk (@70% of 1RM Clean and Jerk)

Strength 2
Her 2:00 içinde 10:00 Boyunca (5 Sets)

3-2-1-1-1 Front Squat (build up in weight)

WOD
3 sets
2:00 AMRAP

15 Wall Ball Shots (9/6 kg)
Max Burpee Box Jump Overs (60/50 cm)
*Rest 2:00 between sets*

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir