fbpx

01122020

12 min EMOM
1. 12-8 Bench Press (%60-65)
2. 12-8 One Arm DB/KB Row(32-8kg)

2 min rest (clean your equipment!)

12 min EMOM
1. 8 Push Press (%60-65)
2. 10-6 One Arm DB/KB Up Right Row (32-8kg)

2 min rest (clean your equipment!)

12 min EMOM
1. 8 Right / 8 Left One Arm DB/KB Z–Press
2. 8-4 Strict Chin-Up

2 min rest (clean your equipment!)

12 min EMOM
1. 20-12 Hollow Rock
2. 45 sn Plank

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir