fbpx

02042021

10 min EMOM
1. 12 Back Squat (%50-%55)
2. Rest

14 min EMOM

  1. 50 Double-Unders (S1: 150 Single Unders)
  2. 20-15 Wall-Ball

2 min rest

14 min EMOM

  1. 15-12 Cal Ergo
  2. 25-20 Sit-Up

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir