fbpx

071121

48 DK EMOM

  1. Max Ergo
  2. Rest
  3. Max Shuttle Run
  4. Rest
  5. Max Dumbbell Suitcase Box Step Over
  6. Rest
  7. Max Power Clean (40/25kg) (S1; Med Ball Clean)
  8. Rest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir