fbpx

16012021

Bodyweight only / Day 8

30 min EMOM

  1. 16 reps Hand Release Push up
  2. 18 reps Step up to Chair
  3. 20 reps Superman
  4. 22 reps Alternate Jumping Lunge
  5. Rest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir