fbpx

190922

Grip Endurance & Gymnastics

2x 4 EMOM

20 sn Dead Hang + Max Pull Up (S1: 6 Jumping Pull Up)

*Rest 2 min btw sets

WOD
“Team of 2”
For time
“switch as needed for each movement”
120 Overhead Squats (30/25 kg)
120 Lateral Burpees Over the Bar
90 Thrusters (30/25 kg)
90 Bar Face Burpees

Notes :
•Bu çalışmanın zaman sınırı 20 dakikadır.
•Sırasıyla belirtilen hareketlerin belirtilen tekrar sayılarını takım arkadaşınız ile beraber istediğiniz gibi bölüşerek tamamlayabilirsiniz, bir partner çalışırken diğer partner dinlenir.

S1; 20/15 kg


INDIVIDUAL OPTION

For Total time
6 Rounds of;
10 Overhead Squats (30/25 kg)
10 Lateral Burpees Over the Bar
Rest 3 minutes
3 Rounds of;
15 Thrusters (30/25 kg)
15 Bar Face Burpees

Notes :
•Bu çalışmanın zaman sınırı 3 dakikalık dinlenme süresi ile beraber 15 dakikadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir