fbpx

211021

A1) 8 DK EMOM

8-12 Dual Dumbbell Seated Shoulder Press

A2) 8 DK EMOM

8-12 Front Squat (%60-70)

B) 20 DK EMOM

  1. 8-12 Dual Dumbbell/Kettlebell Box Step Over
  2. 12-16 Toes to Bar
  3. 15-20 Wall Ball
  4. 15/12 Cal Row or Ski

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir